2 Korintiƫrs 13: 5: Stel julle self op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie?

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petrus-botha/message