11.00 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งหนังสือเตือนผู้ทำบัญชีบกพร่อง 6,973 ราย แนะนำ ภาคธุรกิจต้องตรวจสอบตัวตนคนบัญชีอย่างรอบคอบก่อนจ้าง