10.00 ข่าวราชมงคล // ปลัดพณ. เผยไทยเสียแชมป์ประกวดข้าวโลกไม่มีผลส่งออก เชื่อตลาดคนละส่วนกัน