12.00 รัฐบาล เผย “มิชลินไกด์” เลือกสตรีทฟู้ดไทย-ร้านอาหาร กว่า 189 ร้าน ชมเป็นดินแดนสวรรค์ด้านอาหาร มีความหลากหลายของรสชาติ