Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.
Ps 4,8

Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.
Rz 14,17