W poszukiwaniu Słowa artwork

W poszukiwaniu Słowa

1,342 episodes - Polish - Latest episode: 13 days ago -

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Christianity Religion & Spirituality
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

Poranek ze Słowem na 20 marca 2023

March 19, 2023 16:11 - 6 minutes - 4.66 MB

Postępujmy w światłości Pana! Iz 2,5 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. J 8,12

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 19 marca 2023

March 19, 2023 14:19 - 24 minutes - 24.4 MB

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego rozważania z porannego nabożeństwa w 4. Niedzielę Pasyjną. Podstawą rozważania jest fragment z Księgi Izajasza (Iz 54,7-10), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.

Poranek ze Słowem na 18 marca 2023 r.

March 18, 2023 09:03 - 10 minutes - 9.36 MB

Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Ps 14,3 Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Mt 7,14

Poranek ze Słowem na 17 marca 2023 r.

March 17, 2023 06:15 - 8 minutes - 5.8 MB

Panie, czy twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Jr 5,3 Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Łk 16,10

Poranek ze Słowem na 16 marca 2023 r.

March 15, 2023 19:24 - 7 minutes - 4.73 MB

Strzegł swój lud jak źrenicy oka. 5 Mż 32,10 Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 1 J 4,16

Poranek ze Słowem na 15 marca 2023 r.

March 14, 2023 20:19 - 7 minutes - 6.88 MB

Łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja. Ps 117,2 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. 2 Kor 1,3

Poranek ze Słowem na 14 marca 2023 r.

March 13, 2023 21:16 - 10 minutes - 6.77 MB

Przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę! Iz 66,18 Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 2 Kor 4,6

Poranek ze Słowem na 13 marca 2023

March 12, 2023 18:14 - 8 minutes - 5.38 MB

Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ps 115,2-3 Nie zważając przeto na czasy nieświadomości, Bóg wzywa teraz wszędzie i wszystkich ludzi, aby się nawracali. Dz 17,30 (BE)

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 12 marca 2023

March 12, 2023 12:59 - 29 minutes - 20.7 MB

Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk. 5 Mż 30,9 Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Flp 2,13

Poranek ze Słowem na 11 marca 2023

March 10, 2023 19:21 - 8 minutes - 7.17 MB

Mojżesz powiedział: Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego. 5 Mż 11,26-28 Jezus mówi: Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. J 15,10

Poranek ze Słowem na 10 marca 2023

March 09, 2023 20:48 - 10 minutes - 7.09 MB

Nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Ps 121,4 Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 1 P 5,7

Poranek ze Słowem na 9 marca 2023

March 08, 2023 19:58 - 4 minutes - 2.97 MB

Był Pan, twój Bóg, z tobą, a niczego ci nie brakowało. 5 Mż 2,7 Jezus spytał swoich uczniów: Czy brakowało wam czegokolwiek, gdy was rozesłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. Łk 22,35 (BE)

Poranek ze Słowem na 8 marca 2023

March 07, 2023 19:08 - 6 minutes - 5.66 MB

Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Pańskiego! Jr 22,29 Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Mt 10,27

Poranek ze Słowem na 7 marca 2023

March 06, 2023 20:19 - 9 minutes - 6.49 MB

Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści ani nas nie porzuci. 1 Krl 8,57 Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. 2 Tes 3,5

Poranek ze Słowem na 6 marca 2023

March 05, 2023 23:23 - 5 minutes - 3.88 MB

Tak mówi Pan zastępów, (...) kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Za 2,12 Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 5 marca 2023 r.

March 05, 2023 11:35 - 26 minutes - 27.6 MB

Tekst kazalny: Mk 12,1-12 ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 4 marca 2023

March 03, 2023 22:52 - 9 minutes - 6.86 MB

Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ps 12,7 Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. J 6,63

Poranek ze Słowem na 3 marca 2023

March 02, 2023 21:12 - 9 minutes - 6.28 MB

Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Ps 31,9 Oby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Ef 1,18

Poranek ze Słowem na 2 marca 2023

March 01, 2023 19:02 - 7 minutes - 4.94 MB

Pan powiedział Jakubowi: Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi. 1 Mż 28,15 Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. 1 Tes 5,24

Poranek ze Słowem na 1 marca 2023

February 28, 2023 21:29 - 8 minutes - 6.01 MB

Odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Dn 2,47 Paweł powiedział: Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Dz 26,27-28

Poranek ze Słowem na 28 lutego 2023

February 27, 2023 19:19 - 8 minutes - 5.81 MB

Z głębokości wołam do ciebie, Panie! Panie, wysłuchaj głosu mojego! Ps 130,1-2 Niewidomy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! Łk 18,38-39

Poranek ze Słowem na 27 lutego 2023

February 26, 2023 17:43 - 7 minutes - 4.74 MB

Pan idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Ps 98,9 Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje. Obj 15,4

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 26 lutego 2023

February 26, 2023 12:18 - 30 minutes - 31 MB

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego rozważania z porannego nabożeństwa w 1. Niedzielę Pasyjną. Podstawą rozważania jest fragment z Księgi Hioba (Hi 2,1-13), a prowadzi je ks. Piotr Gaś.

Poranek ze Słowem na 25 lutego 2023

February 24, 2023 21:59 - 7 minutes - 6.78 MB

Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Oz 4,1 Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jk 1,5

Poranek ze Słowem na 24 lutego 2023 r.

February 23, 2023 21:39 - 7 minutes - 4.95 MB

Chcę zawszeć z wami wieczne przymierze. Iz 55,3 Obietnice Boże, ile ich było, w nich znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej. 2 Kor 1,20

Poranek ze Słowem na 23 lutego 2023 r.

February 22, 2023 19:31 - 7 minutes - 4.95 MB

Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć? Ez. 33, 11 Zbaw nas ode złego Mt. 6, 13

Środa Popielcowa: rozważanie z nabożeństwa z 22 lutego 2023 r.

February 22, 2023 19:27 - 24 minutes - 24.4 MB

Nabożeństwo w Środę Popielcową Tekst kazalny: Mt 6, 16-21 ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 22 lutego 2023 r.

February 22, 2023 06:22 - 7 minutes - 6.51 MB

Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wybawił duszę biednego z mocy złośników. Jr 20, 13 Rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Łk 1, 46-48

Poranek ze Słowem na 21 lutego 2023 r.

February 20, 2023 20:57 - 10 minutes - 9.16 MB

Rzekł więc Dawid do Pana: Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem; lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi swego. 2 Sm 24, 10 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości 1 J 1,9

Rozważanie z nabożeństwa z niedzieli przedpostnej Estomihi 19 lutego 2023

February 20, 2023 10:35 - 24 minutes - 17.2 MB

Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. Ps 42,9 Gdy Jezus rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Mt 14,23

Poranek ze Słowem na 20 lutego 2023

February 19, 2023 22:40 - 8 minutes - 6.67 MB

Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. Hi 14,1-2 Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Hbr 13,14

Poranek ze Słowem na 18 lutego 2023

February 17, 2023 18:47 - 8 minutes - 8.16 MB

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Ps 73,25 Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 8,38-39

Poranek ze Słowem na 17 lutego 2023

February 16, 2023 21:46 - 9 minutes - 8.47 MB

O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! Ps 104,24 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. Obj 4,11

Poranek ze Słowem na 16 lutego 2023

February 15, 2023 16:28 - 9 minutes - 9.33 MB

Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Jon 2,3 Jezus mówi: Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Łk 12,7

Poranek ze Słowem na 15 lutego 2023

February 14, 2023 19:50 - 7 minutes - 7.08 MB

Będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Iz 29,14 Lud się zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela. Mt 15,31

Poranek ze Słowem na 14 lutego 2023

February 13, 2023 18:21 - 7 minutes - 6.84 MB

Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Ps 73,1 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5,8

Poranek ze Słowem na 13 lutego 2023 r.

February 12, 2023 20:57 - 6 minutes - 4.68 MB

Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego! Ps 51,13 Celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Łk 18,13

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 12 lutego 2023 r.

February 12, 2023 12:22 - 17 minutes - 18.1 MB

Tekst kazalny: Iz 55,(6-7)8-12a Rozważanie prowadzi ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 11 lutego 2023

February 10, 2023 22:21 - 9 minutes - 6.85 MB

Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię twoje! Ps 142,8 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. J 8,36

Poranek ze Słowem na 10 lutego 2023

February 09, 2023 22:44 - 9 minutes - 6.45 MB

Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Iz 52,7 [Obujcie] nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. Ef 6,15

Poranek ze Słowem na 9 lutego 2023

February 08, 2023 22:19 - 7 minutes - 4.94 MB

Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana! So 1,7 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mt 24,44

Poranek ze Słowem na 8 lutego 2023

February 07, 2023 20:47 - 7 minutes - 5.8 MB

W Panu raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. Ps 33,21 Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. 1 Tes 5,16-17

Poranek ze Słowem na 7 lutego 2023

February 06, 2023 21:25 - 8 minutes - 5.77 MB

Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Iz 55,10-11 Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. J 15,7-8

Poranek ze Słowem na 6 lutego 2023

February 05, 2023 20:55 - 7 minutes - 5.16 MB

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania. Jr 17,9-10 Nie ustawajmy w czynieniu dobra, zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. Ga 6,9 (BE)

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 5 lutego 2023 r.

February 05, 2023 12:03 - 19 minutes - 20.1 MB

Tekst kazalny: MT 9,9-13 ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 4 lutego 2023 r.

February 04, 2023 06:52 - 6 minutes - 5.35 MB

Jakub powiedział: Ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. 1 Mż 28,22 Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie 2 Kor 9,6

Poranek ze Słowem na 3 lutego 2023 r.

February 03, 2023 09:19 - 7 minutes - 5.25 MB

O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! Iz 29,16 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Ef 2,10

Poranek ze Słowem na 2 lutego 2023 r.

February 02, 2023 06:12 - 7 minutes - 4.74 MB

Czuwam na moim słowem, aby je wypełnić. Jr 1,12 Jezus mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Mt 5,17

Poranek ze Słowem na 1 lutego 2023 r.

January 31, 2023 21:19 - 8 minutes - 6.89 MB

Nawróćcie się do mnie - mówi Pan Zastępów - a ja zwrócę się do was. Za 1,3 Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania 2 P 3,9

Poranek ze Słowem na 31 stycznia 2023 r.

January 31, 2023 06:31 - 9 minutes - 6.71 MB

Boże, pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje. Ps 102,28 Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, i który ma przyjść Obj 1,4