Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie; lecz kto ugania się za złem, umrze.
Prz 11,19
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Mt 5,6