Nechceme byť večnými invalidmi.


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message