Verbisti artwork

Verbisti

823 episodes - Slovak - Latest episode: 2 days ago -

Sme verbisti a prinášame to, čo sme sami prijali - Božie slovo - do tohto sveta a nášho života.

Christianity Religion & Spirituality
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

Zamyslenie na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela (29.09.23)

September 28, 2023 23:00 - 4 minutes - 2.95 MB

Ježiš dnes zjavuje svojim apoštolom a všetkým ostatným prítomnosť svojich anjelov a ich vzťah k nemu. Sú v Pánovej nebeskej sláve a ustavične oslavujú Syna človeka, ktorý je Synom Božím. Obklopujú ho a sú mu k dispozícii. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Vincenta de Paul, kňaza (27.09.23)

September 26, 2023 23:00 - 3 minutes - 3.54 MB

Dnes, na spomienku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme vyzvaní, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné a ekonomické potreby a problémy, ktoré nás obklopujú. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 25. týždňa v Cezročnom období (26.09.23)

September 25, 2023 23:00 - 4 minutes - 5.9 MB

Nestačí počúvať Slovo, ktorým je Kristus a ani slovo evanjelia. Potrebné je viac. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období (25.09.23)

September 24, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.54 MB

Dnešné evanjelium je síce veľmi krátke, ale zato veľmi hlboké. Hovorí o svetle, ktoré má svietiť iným ľuďom.  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období (24.09.23)

September 24, 2023 05:04 - 7 minutes - 6.77 MB

Spravodlivosť a veľkodušnosť --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. pátra Pia (23.09.23)

September 22, 2023 23:00 - 3 minutes - 3.54 MB

Ježiš hovorí o „svojom jarme“ a „svojom bremene“. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Piatok 24. týždňa v Cezročnom období (22.09.23)

September 22, 2023 07:41 - 3 minutes - 5.4 MB

Ako vyzeral bežný deň v živote Ježiša Krista? --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie sa sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (21.09.23)

September 20, 2023 23:00 - 4 minutes - 4.85 MB

Dnes slávime sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu. On sám rozpráva o svojom obrátení. Sedel na colnici a Ježiš ho pozval, aby ho nasledoval. Matúš - pokračuje vo svojom evanjeliu – „vstal a išiel za ním“ (Mt 9, 9). --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku svätých Ondreja Kima a Pavla Chonga a spoločníkov (20.09.23)

September 20, 2023 08:39 - 2 minutes - 6.7 MB

Dnešné slová svätého evanjelia nám ukazujú, čo to znamná, byť kresťanom. Napriek tomu sa zdá, že my kresťania Ježišovým slovám nikdy nerozumieme. Je to tak? --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 24. týždňa v Cezročnom období (19.09.23)

September 18, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.67 MB

Nájsť Ježiša totiž znamená nájsť život. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období (18.09.23)

September 17, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.64 MB

Dnes stojíme pred zaujímavou otázkou. Prečo sa stotník v evanjeliu nepriblížil osobne k Ježišovi, ale radšej poslal poslov so žiadosťou o uzdravenie svojho sluhu? --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 23. týždňa v Cezročnom období (12.09.23)

September 11, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.82 MB

Vyvolenie apoštolov nám ukazuje, že Ježiš im dal to isté poslanie, ktoré prijal od Otca. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (11.09.23)

September 10, 2023 23:00 - 4 minutes - 5.66 MB

Dnes nám Ježiš dáva príklad slobody, o ktorej sa dnes toľko rozpráva. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období – spomienka na košických mučeníkov (07.09.23)

September 06, 2023 23:00 - 5 minutes - 6.17 MB

Ešte aj dnes nás prekvapuje, ako títo rybári dokázali zanechať všetko, svoju prácu, svoje rodiny, aby nasledovali Ježiša („Všetko zanechali a išli za ním“ Lk 5, 11) práve vtedy, keď sa pred nimi prejavil ako výnimočný spolupracovník pre podnikanie, z ktorého žili. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 22. týždňa v Cezročnom období (05.09.23)

September 04, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.69 MB

Autorita Ježiša sa neprispôsobovala ľudským parametrom, neexistovala v nej žiadna konkurencia, žiadny osobný záujem. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období (04.09.23)

September 03, 2023 23:00 - 5 minutes - 7.43 MB

„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21). Takto komentuje Ježiš v nazaretskej synagóge text od proroka Izaiáša. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Sobotu 21. týždňa v Cezročnom období (02.09.23)

September 01, 2023 23:00 - 5 minutes - 4.21 MB

Dnes sa zamýšľame nad podobenstvom o talentoch. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na sviatok sv. Raimunda Nonnata (31.08.23)

August 30, 2023 23:00 - 4 minutes - 4.61 MB

Dnes si pripomíname svätca, ktorého narodenie nám všetkým kladie otázky. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa (29.08.23)

August 28, 2023 23:00 - 5 minutes - 8.33 MB

Tak ako Jánov, aj náš kresťanský život musí byť zameraný na Ježišovu osobu, ktorá mu dáva plný zmysel a význam. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Augustína (28.08.23)

August 27, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.3 MB

Dnes počúvame ako Ježiš kritizuje zákonníkov a farizejov. Celkovo budeme počuť v jeho reči, ktorá dnes začína, sedemkrát tvrdé slová: Beda vám!  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Sobotu 20. týždňa v Cezročnom období (26.08.23)

August 25, 2023 23:00 - 4 minutes - 3.42 MB

Dnes nám Ježiš Kristus opäť predkladá žiadosť o pokoru. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 20. týždňa v Cezročnom období (22.08.23)

August 21, 2023 23:00 - 5 minutes - 7.07 MB

Naše myšlienky by mali smerovať k tomuto – k večnej budúcnosti. Byť ľuďmi, ktorí pamätajú na večnosť, no žijú naplno v božej milosti dnešok. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Pia X. (21.08.23)

August 20, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.32 MB

Dnešné evanjelium nám hovorí o stretnutí Ježiša s mladým mužom, ktorý chcel získať život večný.  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období (17.08.23)

August 16, 2023 23:00 - 6 minutes - 6.73 MB

Dnes sa pýta: „Ak sa môj brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť?“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15.08.23)

August 14, 2023 23:00 - 5 minutes - 8.22 MB

Stať sa darom od Boha pre svet a darom od ľudstva pre Boha. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Maximiliána Kolbeho (14.08.23)

August 13, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.51 MB

Práve sme si vypočuli udalosť zo života Pána Ježiša, o ktorej píše iba evanjelista Matúš. Chrám v Jeruzaleme sa udržiaval aj z poplatkov, ktoré platili všetci židovskí muži starší ako 20 rokov.  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Jany Františky de Chantal (12.08.23)

August 11, 2023 23:00 - 2 minutes - 2.75 MB

Dnes, na spomienku svätej Jany Františky de Chantal, rozpráva evanjelium o Ježišovej matke. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie sa sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (10.08.23)

August 09, 2023 23:00 - 5 minutes - 5.63 MB

Dnes nám Cirkev - prostredníctvom eucharistickej liturgie sláviacej sviatok svätého Vavrinca, rímskeho mučeníka - pripomína, že existuje „dôsledné svedectvo, ktoré musia byť všetci kresťania denne pripravení vydávať aj za cenu utrpenia a ťažkej obety.“ (sv. Ján Pavol II.). --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Dominika (08.08.23)

August 07, 2023 23:00 - 3 minutes - 4.28 MB

„Hovoriť s Bohom alebo o Bohu.“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období (07.08.23)

August 06, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.24 MB

Dnešné evanjelium sa týka našej „mentálnej peňaženky“, čiže toho, ako a s čím v živote kalkulujeme, či počítame. Tak ako v Ježišových časoch, aj dnes sa mnohí pýtajú, keď treba niečo urobiť: a oplatí sa to? Stojí to za to? --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Alfonza Máriu de´ Liguori (01.08.23)

July 31, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.42 MB

„Zanechaj svet a daruj sa mi.“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Ignáca z Loyoly (31.07.23)

July 30, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.16 MB

Dnešné evanjelium nám ponúka dve krátke podobenstvá Pána Ježiša, ktorými chce svojim poslucháčom priblížiť tajomstvo Nebeského kráľovstva. Prvým je podobenstvo o horčičnom zrnku, ktoré „je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Marty, Márie a Lazára (29.07.23)

July 28, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.11 MB

Medzi „byť“ a „robiť“ neexistuje protiklad, ale skutočne existuje prioritné poradie: veď „Mária si vybrala lepší podiel ...“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Piatok 16. týždňa v Cezročnom období (28.07.23)

July 27, 2023 23:00 - 3 minutes - 3.69 MB

Dnes uvažujeme o Bohu ako o dobrom a štedrom poľnohospodárovi, ktorý tak bohato vysieva svoje pole. Nešetrí nič na vykúpení človeka: všetko vkladá do vlastného Syna, Ježiša Krista, ktorý ako semeno zasiate do dobrej pôdy svojou smrťou a slávnym Vzkriesením stáva sa našim životom a našim vzkriesením. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období (27.07.23)

July 26, 2023 23:00 - 5 minutes - 5.93 MB

Dnes si pripomíname „encomium,“ ktoré Ježiš Kristus adresoval ľuďom okolo seba v tých dňoch: „Blahoslavené sú vaše oči, lebo vidia, a vaše uši, lebo počujú.“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na sviatok sv. Jakuba, apoštola (25.07.23)

July 24, 2023 23:00 - 5 minutes - 7.59 MB

... premenu však dosiahneme len vtedy, ak budeme schopní byť služobníkmi našich bratov. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období (24.07.23)

July 23, 2023 23:00 - 4 minutes - 5.8 MB

Dnes je Ježiš pokúšaný "niektorými zákonníkmi a farizejmi" (Mt 12,38), ktorí od neho žiadajú znamenie z neba. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období (20.07.23)

July 19, 2023 23:00 - 4 minutes - 4.46 MB

Dnes, tvárou v tvár svetu, ktorý sa rozhodol obrátiť sa Bohu chrbtom, tvárou v tvár svetu nepriateľskému voči kresťanstvu a kresťanom, počúvať Ježiša (ktorý je tým, kto k nám hovorí v liturgii alebo pri súkromnom čítaní Slova) prináša útechu, radosť a nádej uprostred našich každodenných zápasov. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Stredu 15. týždňa v Cezročnom období (19.07.23)

July 18, 2023 23:00 - 3 minutes - 2.42 MB

Evanjelium nám dnes ponúka príležitosť takpovediac nahliadnuť do tajomstva Božej múdrosti. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 15. týždňa v Cezročnom období (18.07.23)

July 17, 2023 23:00 - 5 minutes - 7.59 MB

„... hovoriť slová múdrosti jasnou kresťanskou rečou, ktorej všetci rozumejú.“ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na spomienku sv. Svorada a Beňadika (17.07.23)

July 16, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.6 MB

Slová dnešného sv. evanjelia môžu byť na prvé počutie pre niekoho mätúce či znepokojujúce. Zdá sa, akoby Ježiš popieral všetko, čo doteraz povedal a urobil. Ako sa dajú chápať jeho slová: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč."  Či nepovedal Ježiš pri poslednej večeri, že prišiel priniesť učeníkom svoj pokoj, pokoj, ktorý im nikto nebude môcť vziať? (Ján 14,27) A či nenazývame Ježiša Kniežaťom pokoja? --- Send in a voice message: https://podcasters...

Zamyslenie na spomienku sv. Bonaventúru (15.07.23)

July 14, 2023 23:00 - 3 minutes - 4.89 MB

Pán nezakazuje tituly - ktoré môžu byť v hierarchickej spoločnosti potrebné -, ale ducha ctižiadosti a pýchy, ktoré môžu byť dôsledkom týchto titulov. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období (13.07.23)

July 12, 2023 23:00 - 3 minutes - 3.73 MB

Dnes nás evanjelium pozýva evanjelizovať. Ježiš hovorí: „Hlásajte“. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na sviatok sv. Benedikta, patróna Európy (11.07.23)

July 10, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.42 MB

Nový svet začínajú naznačovať tí, ktorí si vo svojom živote osvojujú Múdrosť kráľovstva. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období (10.07.23)

July 09, 2023 23:00 - 4 minutes - 5.64 MB

Dnešná liturgia Božieho slova nás pozýva obdivovať dva nádherné prejavy viery. Sú také autentické a hlboké, že Ježiš na oba hneď reaguje. On sa totižto nikdy nenechá predbehnúť v štedrosti a veľkodušnosti.  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Sobotu 13. týždňa v Cezročnom období (08.07.23)

July 07, 2023 23:00 - 5 minutes - 6.48 MB

Dnes sledujeme ako Ježišovým pôsobením nastáva nová doba a ako s mocou ohlasuje nové učenie. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období (06.07.23)

July 05, 2023 23:00 - 4 minutes - 5.31 MB

Dnes tu nachádzame jeden z mnohých evanjeliových prejavov, ktoré svedčia o milosrdnej dobrote Pána. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov (05.07.23)

July 04, 2023 23:00 - 4 minutes - 3.51 MB

Dnes je sviatok svätého Cyrila a jeho brata, svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na Utorok 13. týždňa v Cezročnom období (04.07.23)

July 03, 2023 23:00 - 4 minutes - 6.22 MB

Vždy, keď sa bojíme, že sa nám zrúti zem pod nohami, nezabúdajme, že náš Spasiteľ je sám Boh, ktorý sa stal človekom, a že je nám vždy nablízku. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message

Zamyslenie na sviatok sv. Tomáša, apoštola (03.07.23)

July 02, 2023 23:00 - 3 minutes - 5.61 MB

Tomáš v Ježišovi nevidí len mimoriadneho človeka, či veľkého proroka, ale svojho Pána a svojho Boha. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message