Kroz rad upoznajem klijente sa terapijom pisanja, koja je kreativno izdražajno sredstvo i služi samoterapiji, razvijanju intuicije i učenju novih veština. Ovo je vrsta edukacije koja nas vodi na put spoznaje, jasnoće, razumevanja emocija i misli. Rad perom nas baca u sam izvor nas samih i/ili problema i uči kako da na svakodnevnom nivou prepoznamo krizne situacije i rešavamo ih na što lakši način. Kada nas nešto boli, to znači da nam je bilo važno ali da verbalno možda ne možemo da dosegnemo do srži. Terapija pisanjem nam daje prostora za poštovanje onoga što je važno dok polako obnavljamo sebe. To je proces integracije svih delova sebe - deo u agoniji sa delom koji još uvek smatra da su stvari smešne, ili deo koji nikada ne želi da pusti sa delom koji toliko očajnički želi da nastavi dalje.VIŠE O PRIRUČNIKU