O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavujeme Ježíšovu lásku, ve které za nás zemřel už tehdy, kdy jsme byli ještě hříšní. Jak odpovím na tuto Ježíšovu lásku svým životem právě já?

Duchovní slovo - P. Jan Kuník