Narození Jana Křtitele byl důsledkem Boží vůle a jeho vyslyšení proseb Zachariáše, Janova otce. Bůh však vyslyšel jeho prosbu v době, kdy lidsky už nebylo možné, aby se Jan počal a narodil.

Buďme připraveni na naplňování Božích příslibů v našem životě

Duchovní slovo - P. David Horáček