VOV2 Cuộc sống muôn màu artwork

Dấu câu “nhỏ nhưng có võ”

VOV2 Cuộc sống muôn màu

Vietnamese - September 18, 2023 13:00 - 9 minutes - 8.62 MB - ★★★★★ - 1 rating
News Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


Dấu câu tuy nhỏ bé nhưng nếu thiếu hoặc đặt sai vị trí sẽ dẫn đến tình huống “cười ra nước mắt”, hiểu sai, hiểu lầm vô cùng tai hại. “Sử dụng dấu câu là một kỹ năng, thể hiện năng lực ngôn ngữ của mỗi người”, PGS.TS Phạm Văn Tình.