Có lẽ trên thế giới, chỉ ở bệnh viện dã chiến số 16 (TP.HCM, Việt Nam) mới có một Trung tâm Hồi sức tích cực dành cho người bệnh Covid-19 với sức chứa 500 giường và được xây dựng thần tốc trong 10 ngày. Đây là cánh cửa cuối cùng dành cho người bệnh covid-19 trong tình trạng nguy kịnh. Mỗi ngày ở đây là một cuộc chiến sinh tử, đội ngũ y tế phải giành giật từng hơi thở cho người bệnh. Phóng sự tài liệu được phóng viên Anh Thu (VOV2) thực hiện trong tháng 9/2021 - thời điểm đỉnh dịch ở TP.HCM.