VOV2 Cuộc sống muôn màu artwork

Hoa thơm nở trên vùng đất hoang

VOV2 Cuộc sống muôn màu

Vietnamese - September 20, 2023 13:00 - 9 minutes - 9.04 MB - ★★★★★ - 1 rating
News Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


Đi ngược với số đông, chị Trần Thị Thuần - người khuyết tật, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội tận dụng những thửa ruộng bỏ hoang, trồng hoa và dược liệu. Không chỉ phát triển bản thân, chị còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục người cùng cảnh ngộ.