Megérezheti-e a költő egy táj földrajzi értelemben vett „lelkét”, eredetét? Kemenesalja, a sági vulkán és Berzsenyi példája.