Dnes začíname našu cestu k Veľkej noci a evanjelium nám pripomína základné kresťanské povinnosti nielen ako prípravu na liturgický čas, ale aj ako prípravu na večnú Veľkú noc: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/verbisti/message