Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô


Radio Vatican hằng ngày của Vatican News Tiếng Việt.


Nội dung chương trình hôm nay:


00:40 Tin tức


15:15 Bài giảng


26:30: Bước từng bước

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/vaticannews-vi/message
Support this podcast: https://anchor.fm/vaticannews-vi/support