TRITHUCVN's Podcast artwork

Bên trong toà Bạch Cung: Những điều ít biết về Tổng thống Donald Trump

TRITHUCVN's Podcast

English - July 01, 2020 09:00 - 15 minutes - 10.4 MB - ★★★★★ - 1 rating
News kênh radio trithucvn Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


Trong suốt gần một tháng ở nhà theo dõi tình hình hiện nay, tôi nhận ra một vấn đề mà trước giờ ít để ý tới: đó là những bài viết về TT Trump hầu như đều là chê trách, đổ lỗi, rất khó tìm đọc được một bài viết nào có quan điểm tích cực về ông. Ngồi xem live (truyền hình trực tiếp) các buổi họp báo từ Nhà Trắng, tôi ngạc nhiên khi nhiều nhà báo đặt những câu hỏi gài bẫy, chờ Tổng thống lỡ miệng chỗ nào đó để làm mồi cho truyền thông nhảy vào xâu xé. Ngập tràn trên YouTube, Facebook là những câu hỏi, những câu trả lời được cắt ghép cho những bài viết và video bình luận tiêu cực đã được lên ý đồ sẵn để định hướng người xem.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/blog/ben-trong-toa-bach-cung-nhung-dieu-it-biet-ve-tong-thong-donald-trump.html