สมัยนี้ ปืนหาง่ายกว่าลูกอม แต่บ้างก็ว่าต้องป้องกันตัว บ้างก็ว่าทำให้คน "ใจร้อนขึ้น" ทีนี้ สังคมเราก็บ "ปืน" จะอยู่ร่วมกันอย่างไร มันคือความปลอดภัย หรือความอันตรายในสังคม มาลองคุยกันครับ