ครั้งนี้ขอนำเรื่องราวการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้รับฟังว่ามันส่งผลอย่างไรต่อเอเชียและโลกของเราบ้างโดยเฉพาะตัวกลางอย่างจีนที่ทำหน้าที่ในครั้งนี้
ผลลัพธ์ของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครั้งนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันตก ทั้งอิทธิพลจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสถานะของอเมริกาที่เริ่มถดถอยลง
#พูดทั้งโลก #อิหร่าน #ซาอุดีอาระเบีย #จีน #ความสัมพันธ์