கார்த்திக் பாலசுப்பிரமணியன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை. For feedback and comments please contact [email protected]

---

Support this podcast: https://anchor.fm/jerry0355/support