Stále více měst a obcí zavádí v systému svozu odpadu sběr bioodpadů. Někde se snaží alespoň v individuální zástavbě řešit problematiku těchto odpadů například i nabídkou domácích kompostérů. Přitom se nejedná o žádnou novinku, protože kompostování organické hmoty bylo pro naše předky naprostou samozřejmostí.