หลังจากความล่าช้าในกระบวนการเจรจาเรื่องโครงการอัพเกรดสนามบิน เมลเบิร์นมานานหลายปี ขณะนี้รัฐบาลรัฐวิกตอเรียเปิดไฟเขียวในโครงการสร้างทางเชื่อมทางรถไฟระหว่างสนามบินเมลเบิร์นกับสถานีต่างๆใน C-B-D