بر اساس یک گزارش جدید، استرالیایی‌ها از برخی مواد مخدر غیرقانونی در سطوح بی سابقه‌ای استفاده می‌کنند. اما آمار درباره مصرف مواد مخدر در کشور در مقایسه با سایر کشورها چه می‌گوید؟