Сузан Џианевски, почитуван натуропат и едукатор за женското здравје, нуди длабоки сознанија за важноста да се биде навигатор на сопственото здравје и благосостојба преку елиминирање на традицијата на лоши навики во исхраната. Џианевски препорачува филозофија на почитување на сопственото тело со внимателен пристап кон секојдневниот избор на храна. Денес, Џианевски ќе зборува за темпото на џвакање на секој залак до 10 пати и потребата од помалку храна како што старееме.