Μια παγκόσμια μελέτη διαπίστωσε ότι η παιδική παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την εγκεφαλική λειτουργία στη μέση ηλικία. Όσοι ήταν σωματικά δραστήριοι και πιο υγιείς στην παιδική τους ηλικία, παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες αργότερα στην μετέπειτα ζωή τους.