Ο αριθμός των νεκρών ανήρθε σήμερα σε 54, συνολικά σε ΝΝΟ, Βικτώρια, Κουηνσλάνδη, Νότια Αυστραλία και Βόρεια Επικράτεια.