Μία πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου οικογενειακών μελετών δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των περιστατικών στην χώρα.