Μια πρωτοβουλία που προσφέρει δωρεάν μαθήματα κολύμβησης σε ορισμένες από τις ποικιλόμορφες κοινότητες της Αυστραλίας ελπίζει να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο κενό στις δεξιότητες και την ασφάλεια στο νερό. Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς οι μετανάστες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται στις στατιστικές πνιγμών της Αυστραλίας.