The Prime Minister has personally introduced the long-awaited religious discrimination laws to parliament, describing it as "sensible and balanced".

-

Personal na inihain ng Punong Ministro kahapon sa parlyamento ang matagal nang hinihintay na mga batas sa diskriminasyon sa relihiyon, inilarawan ito bilang "makatuwiran at balanse".