Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, nền kinh tế cũng có những bước đầu phục hồi. Tưởng chừng như theo đà phục hồi lượng doanh nghiệp thành lập mới sẽ sẽ tăng lên và số doanh nghiệp rời thị trường giảm xuống, tuy nhiên diễn biến trên thực tế lại cho thấy xu hướng ngược lại. Thậm chí báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy số lượng thành lập mới sụt giảm 3 tháng liên tiếp và số lượng doanh nghiệp rời thị trường còn nhiều hơn cả giai đoạn cao điểm của dịch bệnh năm ngoái.