Vypalování komínů se provádí léta. Je to ovšem poměrně složitá záležitost, kterou musí vykonávat minimálně dva kominíci s letitou praxí. Při vypalování, které je povinné nahlásit na obecní úřad, musí také asistovat hasiči. Po vypálení dehtu v komíně je nutné objekt minimálně 24 hodin hlídat, aby nevznikl požár.