Fred, midt i ei uroleg tid. Det er tema for årets fyrste mediekommentar frå Tro & Medier. Det er dagleg leiar Jarle Hauland som deler sine tankar.