Ukončenie prípravy na synodu, teda myslím tým procesu, ktorý sa mal odohrať na úrovní farností, ma viedol k reflexii nad  podnetmi, ktoré za posledné mesiace v tejto súvislosti vynorili vo farnosti. V tomto podcaste by som chcel zdieľať našu skúsenosť, ktorú sme v tomto čase nadobudli.