Previous Episode: AB-Çin CAI Anlaşması
Next Episode: Trumpizm’den Kurtuluş

Demokratik ve liberal kavramları kullanılarak iç ve dış politikada neler yapılabilir? ABD’de Joe Biden’ın politikaları neler? Trump nasıl bir liderdi, neden bu denli yoğun bir tepki aldı? Varılmak istenen nokta neresi, neoelitizm (yeni elitizm) mi? Öyle düşünüyorum ki; özgür (liberal), klasik liberal, illiberal, neoliberal, demokrasi, otokrasi, muhafazakarlık (konservatizm), yeni muhafazakarlık (neokonservatizm), küreselcilik (globalizm), ulusalcılık (nasyonalizm), yetersiz (deficient) demokrasi, melez (hibrit) demokrasi, ileri/tam (virtual) demokrasi, gibi kavramlara bakıp, nedir bütün bunlar diyoruzdur. Acaba bir kavram kargaşası mı var? Ancak bu kavramlar gerektiğinde birer politika konusu oluyor. Nasıl mı?
The post Neoelitizmi Tartışmak first appeared on Politik Merkez.