Previous Episode: Koronastøtte til utelivet

Hvordan utvikler koronapandemien seg i Stavanger-regionen, hva skjer med  de lokale tiltakene og ikke minst; når kan vi regne med at de fleste av  oss som ønsker og trenger en vaksine er vaksinert? Det er tema for  dagens sending. 


Gjester i denne sendingen:

Hans Petter Torvik, smittevernoverlege i Sandnes kommune
Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune