Món digital artwork

Albert Barqué-Duran: "Podem amb una GameBoy arribar a crear històries profundes"

Món digital

Catalan - June 24, 2022 07:00 - 1 hour - 29.7 MB
Technology Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


Albert Barqué-Duran, creador de l'experiència audiovisual "Slowly fading into data", ens fa reflexionar amb la seva obra. Un humà a poc a poc es confon amb la tecnologia que té al voltant i es va convertint en dades. A més, parlarem de la tecnologia sonora de la GameBoy i tot el que s'ha anunciat en aquest no-E3.