เมื่อวิกฤตทางเศรษฐกิจกระทบกับธุรกิจและรายได้ของคนในประเทศ ประกอบกับอัตราการว่างงานเพิ่มสูงมากขึ้น หลายคนเลือกที่จะหันไปค้าขายแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

จึงมีหลายคนเริ่มหันมาสนใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของตนเอง แต่การจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ควรเริ่มจากอะไร ต้องศึกษา หรือจัดพอร์ตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วันนี้เรามาคุยกับ คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ที่จะพูดคุยและถ่ายทอดแนวคิดการลงทุนแบบฉบับนักลงทุนมือใหม่

Sponsored by Jitta Wealth