-“ก้าวไกล”เชื่อหารือคกก.สมานฉันท์ นัดแรก18 ม.ค.นี้ ยังหาทางออกไม่ได้ 

-เตรียมแจ้งปอท.เอาผิดมือตัดต่อล้อเลียนภาพ “ชวน หลีกภัย” 

-รฟท.เพิ่มมาตรการ 5 จ.เสี่ยงสูง ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นการเดินทาง 

-โรงพยาบาลสงฆ์ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผ่านระบบ Telemedicine ลดเสี่ยงโควิด-19 

-กัมพูชาพร้อมช่วยเหลือแรงงาน ในช่วงที่มาเลเซียใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

See omnystudio.com/listener for privacy information.

-“ก้าวไกล”เชื่อหารือคกก.สมานฉันท์ นัดแรก18 ม.ค.นี้ ยังหาทางออกไม่ได้ 


-เตรียมแจ้งปอท.เอาผิดมือตัดต่อล้อเลียนภาพ “ชวน หลีกภัย” 


-รฟท.เพิ่มมาตรการ 5 จ.เสี่ยงสูง ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นการเดินทาง 


-โรงพยาบาลสงฆ์ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผ่านระบบ Telemedicine ลดเสี่ยงโควิด-19 


-กัมพูชาพร้อมช่วยเหลือแรงงาน ในช่วงที่มาเลเซียใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

See omnystudio.com/listener for privacy information.