Young entrepreneur elon musk, यांच्या बध्दल आपण या एपिसोड मध्ये जाणून घेणार आहोत, त्यांनी चालू केलेलं business . आणि त्याचे थोडक्यात life jurney

---

This episode is sponsored by
· Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app