असे म्हणतात कि नेहमी प्रत्येक क्षण संपूर्ण जगावा. पण कधी तरी भूतकाळ आणि भविष्यकाळात पण डोकवावे. कशाला? ते ऐका ह्या भागात.