मूव्ही टाईम म्हणजे मौज आणि मस्ती असेच समीकरण रूढ आहे. पण आजच्या ह्या Snippet मध्ये एक वेगळाच कांगोरा तुम्हाला दिसेल. नक्की ऐका.