Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

4. pôstna nedeľa
1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Ef 5, 8-14
Jn 9, 1-41

Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

Email: [email protected]