Liturgické čítania na každý deň artwork

Liturgické čítania na každý deň

1,471 episodes - Slovak - Latest episode: about 1 month ago -

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

Christianity Religion & Spirituality
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

16.4.2023 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

April 15, 2023 22:00 - 5 minutes - 2.68 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva Sk 2, 42-47 Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24 R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 1 Pt 1, 3-9 Jn 20, 19-31 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

15.4.2023 Sobota vo Veľkonočnej oktáve

April 14, 2023 22:00 - 3 minutes - 1.55 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Sobota vo Veľkonočnej oktáve Sk 4, 13-21 Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21 R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. Mk 16, 9-15 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

14.4.2023 Piatok vo Veľkonočnej oktáve

April 13, 2023 22:00 - 4 minutes - 2.28 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok vo Veľkonočnej oktáve Sk 4, 1-12 Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Jn 21, 1-14 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

13.4.2023 Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

April 12, 2023 22:00 - 6 minutes - 3.01 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Sk 3, 11-26 Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9 R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Lk 24, 35-48 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

12.4.2023 Streda vo Veľkonočnej oktáve

April 11, 2023 22:00 - 6 minutes - 2.96 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda vo Veľkonočnej oktáve Sk 3, 1-10 Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja. Lk 24, 13-35 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

11.4.2023 Utorok vo Veľkonočnej oktáve

April 10, 2023 22:00 - 3 minutes - 1.62 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok vo Veľkonočnej oktáve Sk 2, 36-41 Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22 R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja. Jn 20, 11-18 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

10.4.2023 Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

April 09, 2023 22:00 - 5 minutes - 2.44 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Sk 2, 14. 22-33 Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11 R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja. Mt 28, 8-15 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

9.4.2023 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou)

April 08, 2023 22:00 - 5 minutes - 2.39 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou) Sk 10, 34a. 37-43 Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23 R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja. Kol 3, 1-4 Jn 20, 1-9 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

8.4.2023 Biela Sobota - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou)

April 07, 2023 22:00 - 34 minutes - 15.9 MB

8.4.2023 Biela Sobota - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou) by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

7.4.2023 Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) - slávenie utrpenia a smrti Pána

April 06, 2023 22:01 - 26 minutes - 12.3 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) - slávenie utrpenia a smrti Pána Iz 52, 13 – 53, 12 Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25 R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 Jn 18, 1 – 19, 42 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

6.4.2023 Zelený štvrtok Pánovej večere

April 05, 2023 22:00 - 7 minutes - 3.55 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Zelený štvrtok Pánovej večere Ex 12, 1-8. 11-14 Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18 R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. 1 Kor 11, 23-26 Jn 13, 1-15 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

5.4.2023 Streda Svätého týždňa

April 04, 2023 22:00 - 5 minutes - 2.3 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda Svätého týždňa Iz 50, 4-9b Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34 R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. Mt 26, 14-25 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

4.4.2023 Utorok Svätého týždňa

April 03, 2023 22:00 - 6 minutes - 3.13 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok Svätého týždňa Iz 49, 1-6 Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17 R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. Jn 13, 21-33. 36-38 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

3.4.2023 Pondelok Svätého týždňa

April 02, 2023 22:00 - 4 minutes - 2.19 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok Svätého týždňa Iz 42, 1-7 Ž 27, 1. 2. 3. 13-14 R.: Pán je moje svetlo a moja spása. Jn 12, 1-11 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

2.4.2023 Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

April 01, 2023 22:00 - 23 minutes - 10.6 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána Na sprievod s palmami: Mt 21, 1-11 Iz 50, 4-7 Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Flp 2, 6-11 Mt 26, 14 – 27, 66 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

1.4.2023 Sobota po 5. pôstnej nedeli

March 31, 2023 22:00 - 5 minutes - 2.47 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Sobota po 5. pôstnej nedeli Ez 37, 21-28 (Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13 R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. Jn 11, 45-56 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

31.3.2023 Piatok po 5. pôstnej nedeli

March 30, 2023 22:00 - 4 minutes - 1.95 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok po 5. pôstnej nedeli Jer 20, 10-13 Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7 R.: V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul. Jn 10, 31-42 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

30.3.2023 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

March 29, 2023 22:00 - 4 minutes - 1.88 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli Gn 17, 3-9 Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9 R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. Jn 8, 51-59 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

29.3.2023 Streda po 5. pôstnej nedeli

March 28, 2023 22:00 - 4 minutes - 2.15 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda po 5. pôstnej nedeli Dan 3, 14-20. 91-92. 95 (Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56 R.: Chvála ti a sláva naveky. Jn 8, 31-42 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

28.3.2023 Utorok po 5. pôstnej nedeli

March 27, 2023 22:00 - 4 minutes - 2.05 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok po 5. pôstnej nedeli Nm 21, 4-9 Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21 R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. Jn 8, 21-30 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

27.3.2023 Pondelok po 5. pôstnej nedeli

March 26, 2023 22:00 - 11 minutes - 5.21 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok po 5. pôstnej nedeli Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 Ž 23, 1-3. 4. 5. 6 R.: Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Jn 8, 1-11 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

26.5.2023 5. pôstna nedeľa

March 25, 2023 23:00 - 6 minutes - 3.05 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 5. pôstna nedeľa Ez 37, 12b-14 Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Rim 8, 8-11 Jn 11, 1-45 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

25.3.2023 Zvestovanie Pána (slávnosť)

March 24, 2023 23:00 - 5 minutes - 2.48 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Zvestovanie Pána (slávnosť) Iz 7, 10-14; 8, 10c Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Hebr 10, 4-10 Lk 1, 26-38 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

24.3.2023 Piatok po 4. pôstnej nedeli

March 23, 2023 23:01 - 4 minutes - 1.87 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok po 4. pôstnej nedeli Múd 2, 1a. 12-22 Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23 R.: Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené. Jn 7, 1-2. 10. 25-30 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

23.3.2023 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

March 22, 2023 23:00 - 6 minutes - 2.82 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli Ex 32, 7-14 Ž 106, 19-20. 21-22. 23 R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. Jn 5, 31-47 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

22.3.2023 Streda po 4. pôstnej nedeli

March 21, 2023 23:00 - 4 minutes - 2.14 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda po 4. pôstnej nedeli Iz 49, 8-15 Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18 R.: Milostivý a milosrdný je Pán. Jn 5, 17-30 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

21.3.2023 Utorok po 4. pôstnej nedeli

March 20, 2023 23:00 - 5 minutes - 2.59 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok po 4. pôstnej nedeli Ez 47, 1-9. 12 Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b R.: S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. Jn 5, 1-3. 5-16 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

20.3.2023 Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)

March 19, 2023 23:00 - 4 minutes - 2.2 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie Biela (slávnosť) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Jeho rod bude trvať naveky. Rim 4, 13. 16-18. 22 Mt 1, 16. 18-21. 24a Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

19.3.2023 4. pôstna nedeľa

March 18, 2023 23:00 - 10 minutes - 4.97 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 4. pôstna nedeľa 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Ef 5, 8-14 Jn 9, 1-41 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

18.3.2023 Sobota po 3. pôstnej nedeli

March 17, 2023 23:00 - 4 minutes - 1.99 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Sobota po 3. pôstnej nedeli Oz 6, 1-6 Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a R.: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Lk 18, 9-14 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

17.3.2023 Piatok po 3. pôstnej nedeli

March 16, 2023 23:01 - 4 minutes - 2.16 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok po 3. pôstnej nedeli Oz 14, 2-10 Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17 R.: Pane, ty máš slová večného života. Mk 12, 28b-34 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

16.3.2023 Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

March 15, 2023 23:00 - 4 minutes - 2.13 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli Jer 7, 23-28 Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Lk 11, 14-23 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

15.3.2023 Streda po 3. pôstnej nedeli

March 14, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.76 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda po 3. pôstnej nedeli Dt 4, 1. 5-9 Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20 R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. Mt 5, 17-19 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

14.3.2023 Utorok po 3. pôstnej nedeli

March 13, 2023 23:00 - 5 minutes - 2.64 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok po 3. pôstnej nedeli Dan 3, 25. 34-43 Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Mt 18, 21-35 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

13.3.2023 Pondelok po 3. pôstnej nedeli

March 12, 2023 23:00 - 6 minutes - 2.82 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok po 3. pôstnej nedeli 2 Kr 5, 1-15a Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4 R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Lk 4, 24-30 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

12.3.2023 3. pôstna nedeľa

March 11, 2023 23:00 - 9 minutes - 4.48 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 3. pôstna nedeľa Ex 17, 3-7 Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Rim 5, 1-2. 5-8 Jn 4, 5-42 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

11.3.2023 Sobota po 2. pôstnej nedeli

March 10, 2023 23:00 - 6 minutes - 3.18 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Sobota po 2. pôstnej nedeli Mich 7, 14-15. 18-20 Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 R.: Milostivý a milosrdný je Pán. Lk 15, 1-3. 11-32 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

10.3.2023 Piatok po 2. pôstnej nedeli

March 09, 2023 23:01 - 5 minutes - 2.6 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok po 2. pôstnej nedeli Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21 R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. Mt 21, 33-43. 45-46 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

9.3.2023 Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

March 08, 2023 23:00 - 5 minutes - 2.33 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Jer 17, 5-10 Ž 1, 1-2. 3. 4+6 R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. Lk 16, 19-31 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

8.3.2023 Streda po 2. pôstnej nedeli

March 07, 2023 23:00 - 4 minutes - 1.89 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda po 2. pôstnej nedeli Jer 18, 18-20 Ž 31, 5-6. 14. 15-16 R.: Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. Mt 20, 17-28 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

7.3.2023 Utorok po 2. pôstnej nedeli

March 06, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.81 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok po 2. pôstnej nedeli Iz 1, 10. 16-20 Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23 R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. Mt 23, 1-12 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

6.3.2023 Pondelok po 2. pôstnej nedeli

March 05, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.67 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok po 2. pôstnej nedeli Dan 9, 4b-10 Ž 79, 8. 9. 11. 13 R.: Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. Lk 6, 36-38 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

5.3.2023 2. pôstna nedeľa

March 04, 2023 23:00 - 4 minutes - 2.23 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 2. pôstna nedeľa Gn 12, 1-4a Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 2 Tim 1, 8b-10 Mt 17, 1-9 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

4.3.2023 Sobota po 1. pôstnej nedeli

March 03, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.58 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Sobota po 1. pôstnej nedeli Dt 26, 16-19 Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8 R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Mt 5, 43-48 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

3.3.2023 Piatok po 1. pôstnej nedeli

March 02, 2023 23:01 - 4 minutes - 2.05 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Piatok po 1. pôstnej nedeli Ez 18, 21-28 Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8 R.: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Mt 5, 20-26 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

2.3.2023 Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

March 01, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.61 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8 R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. Mt 7, 7-12 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

1.3.2023 Streda po 1. pôstnej nedeli

February 28, 2023 23:00 - 4 minutes - 1.95 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Streda po 1. pôstnej nedeli Jon 3, 1-10 Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19 R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Lk 11, 29-32 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

28.2.2023 Utorok po 1. pôstnej nedeli

February 27, 2023 23:00 - 3 minutes - 1.65 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Utorok po 1. pôstnej nedeli Iz 55, 10-11 Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní. Mt 6, 7-15 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

27.2.2023 Pondelok po 1. pôstnej nedeli

February 26, 2023 23:00 - 5 minutes - 2.69 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Pondelok po 1. pôstnej nedeli Lv 19, 1-2. 11-18 Ž 19, 8. 9. 10. 15 R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Mt 25, 31-46 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]

26.2.2023 1. pôstna nedeľa

February 25, 2023 23:00 - 7 minutes - 3.37 MB

Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. 1. pôstna nedeľa Gn 2, 7-9; 3, 1-7a Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17 R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. Rim 5, 12-19 Mt 4, 1-11 Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Email: [email protected]