Kunnafoniw artwork

Kunnafoniw

1,325 episodes - Bambara - Latest episode: about 8 hours ago - ★★★★★ - 1 rating

Ka RFI ka kunnafoniw kɛnɛ laban lamɛn

News
Homepage Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

kunnafoniw 21/05 17h00 GMT

May 21, 2024 17:22 - 20 minutes

kunnafoniw 21/05 12h00 GMT

May 21, 2024 12:12 - 10 minutes

kunnafoniw 21/05 08h00 GMT

May 21, 2024 08:22 - 20 minutes

kunnafoniw 21/05 07h00 GMT

May 21, 2024 07:14 - 12 minutes

kunnafoniw 20/05 12h00 GMT

May 20, 2024 12:12 - 10 minutes

kunnafoniw 20/05 08h00 GMT

May 20, 2024 08:22 - 20 minutes

kunnafoniw 20/05 07h00 GMT

May 20, 2024 07:14 - 12 minutes

kunnafoniw 19/05 17h00 GMT

May 19, 2024 17:06 - 5 minutes

kunnafoniw 19/05 12h00 GMT

May 19, 2024 12:08 - 7 minutes

kunnafoniw 19/05 08h00 GMT

May 19, 2024 08:09 - 7 minutes

kunnafoniw 19/05 07h00 GMT

May 19, 2024 07:08 - 7 minutes

kunnafoniw 18/05 17h00 GMT

May 18, 2024 17:09 - 7 minutes

kunnafoniw 18/05 12h00 GMT

May 18, 2024 12:09 - 7 minutes

kunnafoniw 18/05 08h00 GMT

May 18, 2024 08:09 - 7 minutes

kunnafoniw 18/05 07h00 GMT

May 18, 2024 07:08 - 7 minutes

kunnafoniw 17/05 17h00 GMT

May 17, 2024 17:22 - 20 minutes

kunnafoniw 17/05 12h00 GMT

May 17, 2024 12:12 - 10 minutes

kunnafoniw 17/05 08h00 GMT

May 17, 2024 08:22 - 20 minutes

kunnafonikɛnɛ 17/05 07h10 GMT

May 17, 2024 07:32 - 20 minutes

kunnafoniw 17/05 07h00 GMT

May 17, 2024 07:12 - 10 minutes

kunnafoniw 16/05 17h00 GMT

May 16, 2024 17:22 - 20 minutes

kunnafoniw 16/05 12h00 GMT

May 16, 2024 12:12 - 10 minutes

kunnafoniw 16/05 08h00 GMT

May 16, 2024 09:16 - 20 minutes

kunnafonikɛnɛ 16/05 07h10 GMT

May 16, 2024 07:33 - 20 minutes

kunnafoniw 16/05 07h00 GMT

May 16, 2024 07:13 - 10 minutes

kunnafoniw 15/05 17h00 GMT

May 15, 2024 17:23 - 20 minutes

kunnafoniw 15/05 12h00 GMT

May 15, 2024 12:13 - 10 minutes

kunnafoniw 15/05 08h00 GMT

May 15, 2024 08:23 - 20 minutes

kunnafonikɛnɛ 15/05 07h10 GMT

May 15, 2024 07:33 - 20 minutes

kunnafoniw 15/05 07h00 GMT

May 15, 2024 07:13 - 10 minutes

kunnafoniw 14/05 17h00 GMT

May 14, 2024 17:23 - 20 minutes

kunnafoniw 14/05 12h00 GMT

May 14, 2024 12:13 - 10 minutes

kunnafoniw 14/05 08h00 GMT

May 14, 2024 08:23 - 20 minutes

kunnafonikɛnɛ 14/05 07h10 GMT

May 14, 2024 07:33 - 20 minutes

kunnafoniw 14/05 07h00 GMT

May 14, 2024 07:13 - 10 minutes

kunnafoniw 13/05 17h00 GMT

May 13, 2024 17:23 - 20 minutes

kunnafoniw 13/05 12h00 GMT

May 13, 2024 13:29 - 10 minutes

kunnafonikɛnɛ 13/05 07h10 GMT

May 13, 2024 13:15 - 20 minutes

kunnafoniw 12/05 17h00 GMT

May 13, 2024 09:35 - 5 minutes

kunnafoniw 12/05 08h00 GMT

May 13, 2024 09:35 - 7 minutes

kunnafoniw 13/05 08h00 GMT

May 13, 2024 08:44 - 20 minutes

kunnafoniw 13/05 07h00 GMT

May 13, 2024 07:40 - 10 minutes

kunnafoniw 12/05 07h00 GMT

May 12, 2024 07:10 - 7 minutes

kunnafoniw 11/05 17h00 GMT

May 11, 2024 17:10 - 7 minutes

kunnafoniw 11/05 12h00 GMT

May 11, 2024 12:10 - 7 minutes

kunnafoniw 11/05 07h00 GMT

May 11, 2024 10:01 - 7 minutes

kunnafoniw 11/05 08h00 GMT

May 11, 2024 08:10 - 7 minutes

kunnafoniw 10/05 17h00 GMT

May 10, 2024 17:23 - 20 minutes

kunnafoniw 10/05 12h00 GMT

May 10, 2024 12:13 - 10 minutes

kunnafoniw 10/05 08h00 GMT

May 10, 2024 08:23 - 20 minutes