IKT-strategerna i Lund Podcast artwork

IKT-strategerna i Lund Podcast

90 episodes - Swedish - Latest episode: 1 day ago -

IKT-strategerna i Lunds kommun tar upp vanliga frågor kring skolans digitalisering. Strategerna består av Annelie Medoc, Björn af Forselles, Jens Eklund Håkansson, Jesper Levallius och Hannes Bengtsson och vi arbetar för Barn och Skolförvaltningen i Lund.

Education
Homepage Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed

Episodes

Avsnitt 48 - Makerspace och skapande tillsammans

September 27, 2022 05:00 - 22 minutes - 15.4 MB

I detta avsnitt får Annelie och Jesper träffa Christian Svensson som har erfarenhet av makerspace. Han berättar om maskinparker, kommuner som sponsrar och vi halkar en hel del in på 3D-printing. Guldäpplevinnaren 2021 som vi tänker på men inte kommer på namnet på är Karoline Wagner. Här kan ni läsa mer via hennes presentation.

Avsnitt 47 - Google Coach "at your service"

September 13, 2022 06:00 - 19 minutes - 13.4 MB

Annelie och Hannes pratar om certifieringen för att bli Google Coach. De gick den i en stöttande grupp, den första i Sverige, men den går också att göra helt på egen hand. Här kan du se kurs, upplägg, krav och certifiering.

Avsnitt 46 - Vi laddar upp!

August 30, 2022 05:00 - 12 minutes - 8.43 MB

I detta avsnitt kickar Hannes och Annelie igång läsåret med att prata om vad syftet med deras poddande  är och ger sedan även ett boktips. Boken heter "The hybrid teacher" och är skriven av Emma Pass. Det kommer att komma fler avsnitt om denna bok. Bara kort innan detta avsnitt släpptes nämndes IKT-strategerna i Lunds podcast av Skolspanarna. Här kan ni lyssna på det avsnittet. Vi omnämns 32.30 min in.

Sommarföljetång del 5 Spelifiering - Frågestund och avslutning

August 01, 2022 06:00 - 16 minutes - 11.7 MB

I detta avsnitt skapas en del ordmoln och dem får ni följa så gott det går via kommentarerna som ger. Det ställs också lite frågor. Nu är sommarföljetången slut och vi hoppas att ni har fått med en hel del matnyttigt så att ni också kan komma igång med spelifiering i undervisningen. Åter nämns forskningsrapporten Spelifiering - ett lustfyllt sätt att lära.

Sommarföljetong del 5 Spelifiering - Frågestund och avslutning

August 01, 2022 06:00 - 16 minutes - 11.7 MB

I detta avsnitt skapas en del ordmoln och dem får ni följa så gott det går via kommentarerna som ger. Det ställs också lite frågor. Nu är sommarföljetongen slut och vi hoppas att ni har fått med en hel del matnyttigt så att ni också kan komma igång med spelifiering i undervisningen. Åter nämns forskningsrapporten Spelifiering - ett lustfyllt sätt att lära.

Sommarföljetong del 4 Spelifiering - Akribian Gamebased learning

July 25, 2022 06:00 - 10 minutes - 6.93 MB

Layla Hussain från Akribian berättar i det här sommarföljetångsavsnittet om start-up-företaget Akribian som har utvecklat ett matematikspel. Hon berättar om spelmekanismer i spelet som man behöver ha i åtanke när man skapar spel. Lärandemålen ska nås, hur använder man sig av lärandet för att nå målen och hur mäter man det? Utforskande och nyfikenhet ska uppmuntras till samtidigt som misslyckande är en del av lärandeprocessen. Growth mindset, flow och narrativ är begrepp hon nämner.

Sommarföljetång del 4 Spelifiering - Akribian Gamebased learning

July 25, 2022 06:00 - 10 minutes - 6.93 MB

Layla Hussain från Akribian berättar i det här sommarföljetångsavsnittet om start-up-företaget Akribian som har utvecklat ett matematikspel. Hon berättar om spelmekanismer i spelet som man behöver ha i åtanke när man skapar spel. Lärandemålen ska nås, hur använder man sig av lärandet för att nå målen och hur mäter man det? Utforskande och nyfikenhet ska uppmuntras till samtidigt som misslyckande är en del av lärandeprocessen. Growth mindset, flow och narrativ är begrepp hon nämner.

Sommarföljetång del 3 Spelifiering - Gunnar Söderberg

July 18, 2022 06:00 - 26 minutes - 18 MB

I detta avsnitt möter vi föreläsare och lajvpedagog Gunnar Söderberg. Han väcker  tankar kring spelifiering, spelbaserat lärande och framtid.  Vad är det för skillnad på lajv, spelifiering och spelbaserat? Han nämner ordet knudging som är väldigt populärt just nu. En knuff för att få till ett ändrat beteende. Han säger att belöningar en en del i spelifiering men inte den enda. Fundera gärna över fler delar att använda för att spelifiera undervisningen.

Sommarföljetong del 3 Spelifiering - Gunnar Söderberg

July 18, 2022 06:00 - 26 minutes - 18 MB

I detta avsnitt möter vi föreläsare och lajvpedagog Gunnar Söderberg. Han väcker  tankar kring spelifiering, spelbaserat lärande och framtid.  Vad är det för skillnad på lajv, spelifiering och spelbaserat? Han nämner ordet knudging som är väldigt populärt just nu. En knuff för att få till ett ändrat beteende. Han säger att belöningar en en del i spelifiering men inte den enda. Fundera gärna över fler delar att använda för att spelifiera undervisningen.

Sommarföljetong del 2 Spelifiering - Bossfight

July 11, 2022 06:00 - 20 minutes - 14.2 MB

I detta andra avsnitt i vår sommarföljetong får ni hänga med när rektor och undervisande pedagog Pelle berättar om sitt test av spelverktyget Bossfight som kopplas samman med Google Classroom.  Bossfight kan man testa och börja använda genom att kontakta företaget Online Partner. Det analoga spelet som Pelle hänvisar till i början av avsnittet heter "När då då..." Bilden av Gary Larson kan du hitta här: https://www.cardcow.com/images/set856/card00083_fr.jpg

Sommarföljetång del 2 Spelifiering - Bossfight

July 11, 2022 06:00 - 20 minutes - 14.2 MB

I detta andra avsnitt i vår sommarföljetång får ni hänga med när rektor och undervisande pedagog Pelle berättar om sitt test av spelverktyget Bossfight som kopplas samman med Google Classroom.  Bossfight kan man testa och börja använda genom att kontakta företaget Online Partner. Det analoga spelet som Pelle hänvisar till i början av avsnittet heter "När då då..." Bilden av Gary Larson kan du hitta här: https://www.cardcow.com/images/set856/card00083_fr.jpg

Sommarföljetång del 1 Spelifiering - Onboardning och costumers journey

July 04, 2022 06:00 - 22 minutes - 15.4 MB

I detta avsnitt får ni höra Lisa Jedlid, från Media evolution i Malmö, som moderator i det event som anordnades för Lunds grundskolors skolledare i maj 2022. Här får ni höra om hur resan startade och vad vi gjorde allra först på våra workshops med elever och pedagoger. Detta är en ljudupptagning av det webinar som också skärminspelades och då går att titta på via detta youtubeklipp: https://www.youtube.com/watch?v=iYkWjlUuET4 Forskningsrapporten som hänvisas till i inspelningen går att hit...

Sommarföljetong del 1 Spelifiering - Onboardning och costumers journey

July 04, 2022 06:00 - 22 minutes - 15.4 MB

I detta avsnitt får ni höra Lisa Jedlid, från Media evolution i Malmö, som moderator i det event som anordnades för Lunds grundskolors skolledare i maj 2022. Här får ni höra om hur resan startade och vad vi gjorde allra först på våra workshops med elever och pedagoger. Detta är en ljudupptagning av det webinar som också skärminspelades och då går att titta på via detta youtubeklipp: https://www.youtube.com/watch?v=iYkWjlUuET4 Forskningsrapporten som hänvisas till i inspelningen går att hit...

Avsnitt 45 - "Rekreation" till sommaren

May 31, 2022 05:00 - 23 minutes - 15.9 MB

Annelie, Hannes och Jesper lämnar  i det sista avsnittet för denna termin en mängd tips inför sommarens "rekreation". Vill du lyssna på ljudböcker, läsa böcker, lyssna på poddar, se/lyssna på TedTalks eller delta i grupper på Facebook? Möjligheterna är många. Tips kring spelifiering. Klicka för att komma till en Padlet med samling. Apples böcker: Alla kan skapa. (Missa inte lärarhandledningarna) Ljudbokstjänster samt Storytel Tips att ha en gemensam kanal med omvärdsspaning så att ni hjä...

Avsnitt 44 - På bokhyllan om att leda digitaliseringen i skolan

May 17, 2022 05:00 - 13 minutes - 9.3 MB

Annelie inventerar sin bokhylla och hittar böcker som handlar om att leda digitaliseringen för en skolledare. Böckerna i serien "Digital skola - Från vision till verklighet" från Gleerups. Malin Frykmans böcker. "Att integrera digitalisering och kollegialt lärande" av Marie Sjöblom och Edward Jensinger. "Skolledarens guide till digitalare undervisning"  N&K "Skolan i en digital omvärld" av Anders Thoresson "Navigera i den digitala omvärlden"  - en antologi av Karin Nygårds och Terese Raymond

Avsnitt 43 - SETT, vad har vi sett?

May 03, 2022 06:00 - 19 minutes - 13.6 MB

Vi IKT-strateger har besökt SETT-mässan i Kista som arrangeras varje år, med undantag för pandemitiden,  i april på samma ställe.  Vi pratar tips inför ett eventuellt besök och reflekterar kring förstagångsbesökares och flergångsbesökares olika beteende. Resan anser vi vara tredelad; förberedelser med fokussättande, besöket med föreläsningar, monterbesök och nätverkande samt efterarbete tillsammans med sina kollegor i sin verksamhet.  Det vi personligen tagit med oss från besöket är minglet ...

Avsnitt 42- Att välja digitalt läromedel

April 26, 2022 06:00 - 21 minutes - 14.6 MB

Jesper och Annelie följer här upp det förra avsnittet med att berätta om den granskning av digitala läromedel som gjordes under vintern av IKT-strategerna och skoldatateket. I avsnittet pratas det om att definiera begreppet "digitalt läromedel" och gruppen utgick då från Swedish Edtechs definition och Skolverkets när de gjorde en egen bild. Länk till gruppens bild. Förlagen fick frågor och gruppen sammanställde dessa svar för att Lunds pedagoger skulle kunna ha detta som utgångsläge i sina d...

Avsnitt 41 - En diskussion om digitala läromedel

April 10, 2022 23:00 - 30 minutes - 21.1 MB

I detta avsnitt diskuterar IKT strategerna Annelie Medoc och Jesper Levallius digitala läromedel. Vi tar upp fördelar, nackdelar och en jämförelse mellan att välja digitala och/eller analoga läromedel. Vi diskuterar det ur elevens, vårdnadshavarens, pedagogens, skolledarens och huvudmannens perspektiv. Texten som Annelie läser inledningsvis kommer från Spaningen.se's nyhetsbrev från 1 april 2022 och lyder så här: "Den här veckan avrundades forskningsprojektet Reading Between Media med en ko...

Avsnitt 40 - Malin och Jenny om skolledarens uppdrag att leda digitaliseringen

March 29, 2022 06:00 - 40 minutes - 28 MB

I detta avsnitt pratar Annelie med Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan i Malmö stad, och Malin Frykman, processledare på Foxway och fd rektor och utvecklingsledare, om ett ämne som de verkligen brinner för, vilket märks då Annelie knappt behöver ställa frågor. Först behandlas frågan om vad som står i styrdokument kring ansvaret för skolans digitalisering. Jenny: "Rektor är ansvarig för hela skolans digitalisering.....Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att rektor leder digitalis...

Avsnitt 39 - Elevens digitala vardag... Strukturerad eller spretig?

March 15, 2022 07:00 - 24 minutes - 17 MB

I dagens avsnitt diskuterar vi hur spretig en elevs digitala arbetsmiljö kan te sig om samsyn saknas.  Hur kan exempelvis en elevs digitala arbetsmiljö se ut under en vecka då hen har undervisning med 5-10 olika lärare?  Hur ser elevers digitala arbetsmiljö ut? Distans- och fjärrundervisning ur elevperspektiv Att se undervisningen genom elevernas ögon Elevers expertis om undervisning outnyttjad resurs Forskartorget2020: Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning Fröken Emina på Yout...

Avsnitt 38 - En podd om poddande

March 01, 2022 00:00 - 22 minutes - 15.4 MB

Hur kommer man i gång med att skapa en podd? Vilka utmaningar och möjligheter finns det?  IKT-strategerna delar med sig av sina erfarenheter och tipsar om hur ni kan komma igång med podd som ett redovisningsverktyg. Innan men kommer igång med att podda finns det en del att tänka på och det lyfts många saker i detta avsnitt.  Det nämns flera ljudinspelningsverktyg, som t ex Chromemp3 recorder och Cloud Audio Recorder för chromebook, Garageband och Röstmemo för iPad/iPhone samt Voice recorder...

Avsnitt 37 - Maria Rådstam om utbildningar och certifieringar

February 15, 2022 08:00 - 19 minutes - 13.5 MB

I detta avsnitt pratar Maria Rådstam och Annelie om olika utbildningar och certifieringar som Maria skrivit om på sin blogg  Undervisning och IKT. Inlägget hette "Hur blir man IKT-pedagog?" Vi pratar om några olika utbildningar och certifieringar som Maria själv har erfarenhet av men också om vilka som bör gå utbildningarna. Digital kompetens och lärande (Umeå) 7,5 p Digitalisering i språkundervisningen (Uppsala) 7,5 p Googles utbildningar och certifieringar Apples utbildningar och certif...

Avsnitt 36 - Samtal med Maria Rådstam om källkritik

February 01, 2022 07:00 - 22 minutes - 15.8 MB

I detta avsnitt samtalar Maria Rådstam och Annelie utifrån ett blogginlägg som Maria gjort på sin blogg Undervisning och IKT. Inlägget hette "Arbeta med digital källkritik". Vi pratar om skillnaden mellan källkritik nu och förr, om ansvaret för undervisning kring källkritik och en del andra intressanta saker kring ämnet. Den nationella biblioteksstrategin som vi pratar om på slutet ligger fortfarande som ett förslag till regeringen och du kan hitta den här på Kungliga bibliotekets sida då de...

Avsnitt 35 - Något så tråkigt som riktlinjer...

January 18, 2022 09:00 - 15 minutes - 10.7 MB

Idag grottar vi ner oss i riktlinjer och en struktur för hur man skulle kunna jobba för att göra dem kända i sin verksamhet. Ladda ner en egen kopia av Lunds årshjulsförslag.

Julkalender avsnitt 24 - Gör en översättare i Google kalkylblad

December 24, 2021 06:00 - 3 minutes - 2.26 MB

Julafton! I dagens avsnitt så berättar vikarien för sin mamma hur man kan göra en översättningssida i Google kalkylblad, något han lärt sig ifrån en YouTube-video. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson

Julkalender avsnitt 23 - alternativa redovisningssätt

December 23, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.53 MB

Idag möts vi av Aida som likt många andra elever har svårt för eller inte kan redovisa inför en grupp elever. Berättarröst: Jesper Levallius 

Julkalender avsnitt 22 - HR portalen

December 22, 2021 06:00 - 1 minute - 1.37 MB

Skoladministratör ringer vikarien och informerar om HR portalen. Medverkande gör: Jens Eklund Håkansson som skoladministratör och Annelie Médoc är rösten till timvikaren. Inloggad i Lund hittar du via länken och där finns en direkt länk till HR portalen. 

Julkalender avsnitt 21 - Apple Support i Lund

December 21, 2021 06:00 - 50 seconds - 655 KB

I dagens avsnitt behöver vikarien skriva ut från en iPad och ber en annan Pedagog om hjälp. Länk till Lunds Apple Support site Medverkande:  Simone Levallius är rösten till vikaren och Dorothea B Levallius agerar Pedagog. 

Julkalender avsnitt 20 - Klassrum idag jämfört med förr

December 20, 2021 06:00 - 1 minute - 1.35 MB

Hur kan klassrummet organiseras? Vilka anpassningar finns det och hur kan dessa struktureras upp?  Medverkande är:  Simone Levallius spelar elev, Dorothea B Levallius spelar vikarie och berättare är Jesper Levallius.

Julkalender avsnitt 19 - ASL

December 19, 2021 06:00 - 2 minutes - 2.07 MB

Vikarien ska idag vara med på ASL i en förskoleklass och vet inte vad ASL är men får det beskrivet av klassläraren. I detta avsnitt: Bodil Nilsson Sölve (IKTare) och Annelie Medoc (IKT-strateg)

Julkalender avsnitt 18 - Programmering i klassrummet?

December 18, 2021 06:00 - 4 minutes - 2.87 MB

I dagens avsnitt skall vikarien hjälpa till i en Grundsärskoleklass med en programmeringsövning. Läraren visar och förklarar för vikarien. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson 

Julkalender avsnitt 17 - Gamification och exit ticket

December 17, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.74 MB

I dagens avsnitt kommer vikarien in i ett klassrum och upptäcker något nytt. Gamification eller spelifierat lärande pågår och lektionen avslutas med en exit ticket.  Röster:  Jesper Levallius som berättare och pedagog Tuva Levallius är rösten till vikarien Simone Levallius är röst till elev i klassrummet 

Julkalender avsnitt 16 - Spotify i undervisningen

December 16, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.73 MB

I dagens avsnitt får vikarien lära sig varför vi inte kan använda Spotify i skolan och vilka alternativ som finns. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson

Julkalender avsnitt 15 - Talsyntes

December 15, 2021 06:00 - 3 minutes - 2.54 MB

I dagens avsnitt befinner sig vikarien på lågstadiet och får hjälp av en elev med vad de olika tjänsterna kan bidra med i läs- och skrivarbetet. I detta avsnitt: Katarina Sunder Lindberg och Sofie Ingelström som arbetar på Lunds skoldatatek.

Julkalender avsnitt 14 - Bildstöd

December 14, 2021 06:00 - 4 minutes - 3.02 MB

Vikarien har besökt förskolan och samtalar kring hur bildstöd med Widgit Online kan hjälpa i situationer där. I detta avsnitt: Katarina Sunder Lindberg och Sofie Ingelström som arbetar på Lunds skoldatatek.

Julkalender avsnitt 13 - Tagga varandra i Google Dokument

December 13, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.85 MB

I dagens avsnitt så lär sig vikarien hur man gör när man markerar t ex ett ord eller en mening och lägger en kommenterar i ett Google-dokument. Genom att i kommentaren tagga en annan person så kan man ha en dialog med en kollega eller elev om innehållet. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson  

Julkalender avsnitt 12 - AV1-robot

December 12, 2021 06:00 - 4 minutes - 3.34 MB

Idag lyssnar vi på en vikarie som för första gången stött på en AV1-robot och får den presenterad för sig av en specialpedagog. I detta avsnitt: Katarina Sunder Lindberg och Sofie Ingelström som arbetar på Lunds skoldatatek.

Julkalender avsnitt 11 - Ljudutjämningssystem

December 11, 2021 06:00 - 5 minutes - 4.13 MB

Vikarien får förklarat för sig hur ett ljudutjämningssystem fungerar, fördelarna med det och forskningen bakom. I detta avsnitt: Sofie Bonnevier och Åsa Thorup (hörselpedagoger)

Julkalender avsnitt 10 -Lyssningsläsa

December 10, 2021 06:00 - 4 minutes - 3.39 MB

I dagens avsnitt pratar vikarien med en annan högstadielärare om en gemensam klass som är väldigt stökig vis läsning. Att låta eleverna lyssningsläsa via Inläsningstjänst är rådet. I detta avsnitt: Katarina Sunder Lindberg och Sofie Ingelström som arbetar på Lunds skoldatatek.

Julkalender avsnitt 9 - Bilder i en presentation

December 09, 2021 06:00 - 2 minutes - 2.1 MB

Vikarien förbereder sig inför en lektion där den ordinarie läraren bokat i skolbibliotekarien. Tanken är att eleverna ska få lära sig om upphovsrätt och Creative Commons. Vi vill här framhäva samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Lär dig mer om Creative Commons här: https://digitalalektioner.se/creative-commons/ I detta avsnitt: Charlotte Hammar (Skolbibliotekarie) och Annelie Medoc (IKT-strateg)

Julkalender avsnitt 8 - Lösenord har läckt ut

December 08, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.81 MB

I detta avsnitt får vikarien panik näreleverna kommer åt varandra inloggningsuppgifter och ber IKTaren om hjälp kring en lösning. Avsnittet handlar om  - Att skyndsamt anmäla en personuppgiftsincident -Att byta lösenord till eleverna -Att prata med eleverna om personuppgifter, integritet och hantering av lösenord I detta avsnitt: Emanuel Wilding (IKTare på Vikingaskolan) och Annelie Medoc (IKT-strateg)

Julkalender avsnitt 7 - Oreda i mailen

December 07, 2021 06:00 - 3 minutes - 2.56 MB

Idag berättar vikarien för en vän om oordningen bland mailen som hon upplevt under dagen och tänker tillbaka på sin tid på kontor.  Avsnittet handlar om  -Förväntad svarstid -Gallring -Mappa -Flagga -Fästa -Autosvar -Signatur I detta avsnitt: Annelie och Fredrik Medoc.

Julkalender avsnitt 6 - Får vi filma Luciatåget?

December 06, 2021 06:00 - 3 minutes - 2.65 MB

I dagens avsnitt erbjuder sig vikarien att filma skolans Luciatåg och musikläraren förklarar vad som gäller och vad man skall tänka på. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson

Julkalender avsnitt 5 - Får man visa filmen?

December 05, 2021 00:00 - 2 minutes - 1.49 MB

Vad gäller för filmvisning i lunds kommun?  När du använder radio, tv och film i undervisningen måste du följa vissa regler. De gäller oavsett om materialet tillhandahålls i analog form eller via nätet. Riktlinjer för pedagoger, lärare och övrig personal ⇢ Mer information kring upphovsrätt för film, radio & tv-program hittar du på  Skolverket ⇢ Medverkande:  Förälder spelas av Jens Eklund Håkansson  Personal spelas av Annelie Médoc och Jesper Levallius

Julkalender avsnitt 4 - iPad på lågstadiet

December 04, 2021 06:00 - 4 minutes - 3.16 MB

Idag har vikarien varit på lågstadiet och funderar på kväller kring iPadanvändningen i skolan till skillnad från hemma. Länk till Lunds "whitelist" I detta avsnitt: Annelie och Fredrik Medoc

Julkalender avsnitt 3 - Smartboard

December 03, 2021 06:00 - 2 minutes - 2.12 MB

I dagens avsnitt så får vikarien lära sig vad en Smartboard är och lite vad man kan använda den till. Medverkande: Hannes Bengtsson och Milla Norgren Bengtsson

Julkalender avsnitt 2 - Skolportal och Binogi

December 02, 2021 06:00 - 5 minutes - 3.94 MB

Vikarien förbereder morgondagen tillsammans med sin dotter och tittar då på skolportalens länkar och går djupare in på Binogy och fördelarna med denna tjänst. I detta avsnitt: Katarina Sunder Lindberg (Skoldatatek) och Maja Lindberg.

Julkalender avsnitt 1 - Autosvar och skicka senare

December 01, 2021 06:00 - 2 minutes - 1.49 MB

Vad gör du när du är sjuk? Brukar du svara på mail? Hur vet den som skickar mail till dig att du är sjuk?  Medverkande röster: Jesper Levallius som den sjuke pedagogen Nils och Dorothea Levallius som rektor Anna.  

Avsnitt 34 - intervju med Sara Bruun och Patricia Diaz om språkutveckling och digital verktyg

November 29, 2021 05:00 - 1 hour - 44.3 MB

I detta avsnitt intervjuas Sara Bruun och Patricia Diaz av Jesper och vi diskuterar språkutveckling och digitala verktyg. I avsnittet pratar vi bland annat om hur man lär sig ett nytt språk, vad motiverar oss, grit, blended learning och digitala verktyg.  Sara Bruun är lärare i engelska och tyska i åk 6–9 på Furutorpsskolan i Hässleholms kommun och har byggt upp en bred kunskap kring digitala arbetssätt som hon även föreläser om.Sara nominerades till Guldäpplet 2014. 2015 vann hon och henne...

Avsnitt 33 - Johanna Karlén på Swedish EdTech om digitala läromedel

November 23, 2021 08:00 - 23 minutes - 16.1 MB

Eftersom vi är en grupp som fått i uppdrag att se över de digitala läromedlena så har vi bjudit in Johanna Karlén från Swedish EdTech för att diskutera. I samtalet, förutom Johanna, är IKT-strategerna Annelie, Jesper och Hannes samt Skoldatateksansvariga Katarina och Sofie.