Perhiasan Penuntut Ilmu - Hilyah Thalibil Ilmi - Ustaz Dr Kamilin Jamilin


karangan - Syaikh Bakr bin Abdullah Zaid


Ustaz Dr Kamilin Jamilin - pensyarah di Fakulti Pengajian Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)