FM90 - Thời sự 6h00 ngày 19/03/2023. Chương trình Thời sự Hà Nội phát sóng trực tiếp các khung giờ: 6h00 - 6h30, 11h00 - 13h30, 19h00 - 19h30 hàng ngày trên Hà Nội FM tần số 90MHz.