Dienas ziņas artwork

Sestdiena, 14. maijs, pl. 18:00

Dienas ziņas

Latvian - May 14, 2022 16:07 - 15 minutes - 13.8 MB - ★★★ - 2 ratings
News Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed


* G7 valstis uzsver, ka nekad neatzīs Krievijas ar spēku grozītās robežas
* Vairāk nekā 1200 skolēnu kārto iestājpārbaudījumus, lai tiktu kādā no sešām Rīgas Valsts ģimnāzijām
* Sākas lielākais tautas sporta notikums Latvijā - Rīgas maratons